Džingl Ljubuškog Karnevala 2010.

Džingl Ljubuškog Karnevala 2011.

Džingl Ljubuškog Karnevala 2012

Džingl Ljubuškog Karnevala 2013

Džingl Ljubuškog Karnevala 2014

Džingl Ljubuškog Karnevala 2015

Džingl Ljubuškog Karnevala 2016

Džingl Ljubuškog Karnevala 2017

Džingl Ljubuškog Karnevala 2018

Ljubuški Karneval - Govnarica

Ljubuški Karneval - Razgažena

Ljubuški Karneval - Ilija

Ljubuški Karneval - Smiljomen