Karneval 2019

PROGRAM 21.LJUBUŠKOG KARNEVALA
17.02. – 03.03.2019.

17.veljače 2019.
14,00h – Proglašenje Karnevalske Republike na kuli herceg Stjepana
14,15h – Fešta od prvog Meštra
15,00h – Odjava programa na kuli
24.veljače 2019.
12,00h – Okupljanje malih mačkara kod Gimnazije Ljubuški
12,30h – Dječja karnevalska povorka od Gimnazije Ljubuški do Gradske športske dvorane
13,00h – Početak dječjeg karnevalskog programa u Gradskoj športskoj dvorani
14,30h – Kraj dječjeg karnevalskog programa

03.ožujka 2019.
08,00h – Okupljanje mačkara u Prologu
09,00h – Polazak kolone mačkara iz Prologa (Crveni Grm – Vašarovići – Grab – Vitina – Ljubuški)
10,00h – Mačkari u Grabu (kod osnovne škole)
10,30h – Polazak iz Graba
12,00h – Dolazak kolone mačkara u Ljubuški kod OŠ Marka Marulića
12,30h – Karnevalska povorka od OŠ Marka Marulića do Centra malih športova
13,00h – Središnji karnevalski program na centru malih športova
14,30h – Proglašenje najbolje karnevalske skupine i dodjela zahvalnica svim skupinama
14,40h – Kraj programa na centru malih športova
16,00h – Početak programa u Prologu
16,15h – Karnevalski grah
16,30h – Prvi ples
17,00h – Diple purple: Predstavljanje narodnih običaja uz nastup kulturnoumjetničkog društva
17,30h – Drugi ples
18,00h – Spaljivanje Marka Karnevala
18,15h – Vatromet
18,30h – Treći ples
19,00h – Bal pod maskama
22,00h – Dodjela Nobelove nagrade za najbolju masku
24,00h – Završna sonata