Meštar Jakov za Dnevni list: Počeli smo se maskirati prije Grka i Rimljana?